Zrozumienie pojęcia kultury, jako ogół jej definicji

Zrozumienie i jednoznaczne określenie definicji kultury nie jest do końca możliwe, bowiem od wielu lat człowiek stara się pojąć ogrom jej zasięgu, który podlega wielu istotnym aspektom życia.

Nie ulega wątpliwości, że kultura jest często bardzo indywidualnym charakterem poszczególnych grup społecznych, osobowości, czy upodobań.

Zatem z pewnością stanowi ogół wszelkich wytworów, na które składać się będą wartości nie tylko materialne i niematerialne, ale również mające cechy symboliczne oraz duchowe.

Zatem można stwierdzić, że kultura jest adekwatna do współczesnych zachowań oraz poglądów społeczeństwa.

Dlatego też nie ulega wątpliwości, że kultura nie powinna być utożsamiana tylko i wyłącznie ze sztuką oraz muzyką.

Oczywiście ma ona bezpośredni wpływ na kształtowanie powstających dzieł.

Niemniej jednak kultura ma bezpośredni wpływ na kształtowanie i rozwój osobowości człowieka, poprzez kształtowanie jego umiejętności, w sferze zarówno duchowej, jak i fizycznej.