Źródła w oświeceniu

Jeśli cofniemy się trochę do historii sztuki, zobaczymy jak się ona rozwijała na przestrzeni wieków, to źródeł modernizmu należy szukać w sferze filozofii. Badacze i historycy sztuki jasno stwierdzają, że modernizm w różnych swoich odcieniach nie zaistniałby, gdyby nie oświecenie, które miało przecież wymiar przede wszystkim ideologiczny, a w wielu przypadkach czysto polityczny. Zmiana sposobu myślenia o rzeczywistości społecznej dotknęła w naturalny sposób również artyzmu. Artysta bowiem nigdy nie żyje w próżni – jest zawsze częścią szerszej całości, jest zawieszony w społecznym, politycznym i ideowym kontekście.

Może wobec otoczenia przyjąć postawę krytycznego recenzenta lub też stać się stręczycielem przemian – ich propagandowym narzędziem. W taki sposób działali w większości twórcy socrealizmu, tak zachowali się też niektórzy artyści doby oświecenia. Również dziś współczesny modernizm nie stroni od tendencji politycznych, stając się nierzadko forpocztą narzucanych społeczeństwu unormowań, zachowań i poglądów.