Wychowanie dziecka – rola rodziców i dziadków

Proces wychowawczy w odniesieniu do każdego dziecka zajmuje sporo czasu i jest dużym wyzwaniem. Można popełnić w nim sporo błędów i w zasadzie nigdy nie udaje się ich uniknąć. Jednakże można zrobić coś, aby sytuacja w tym zakresie wyglądała lepiej. Do wychowania dzieci warto podejść z pewnymi założeniami i zadać sobie na wstępie pytanie, jakie wartości i postawy życiowe chce się przekazać potomstwu? To może pomóc, zwłaszcza że wielu młodych rodziców nie zadaje sobie podobnych pytań. W ich życiu po prostu pojawia się dziecko (lub kilkoro naraz w przypadku mnogich ciąż) i trzeba jakoś się z tą sytuacją zmierzyć. Codzienna rutyna może nie sprzyjać wychowaniu dziecka, ponieważ często brakuje wtedy miejsca na realną refleksję nad celami wychowania oraz środkami, które w tym zakresie należy podjąć.

Od podejścia rodziców do tematu zależy oczywiście najwięcej. Idealnie byłoby, gdyby każde z dzieci miało równe szanse rozwoju i równe szanse życiowe. Niestety rzeczywistość jest zgoła odmienna i w praktyce sporo dzieciaków wychowuje się w trudnych warunkach. Znaczenie ma także mentalność rodziców, poziom ich wykształcenia oraz życiowe zasady, którymi się kierują, nawet jeśli chodzi o rozwód z orzeczeniem winy. Nie chodzi tutaj o utrwalanie stereotypów, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że szanse wielu dzieci na dobrą edukacją i lepszy poziom życia są poważnie ograniczane już na etapie dzieciństwa. Nie ma w tym ich winy – po prostu urodziły się w określonych uwarunkowaniach, za czym idą konsekwencje.

Część z nich sama znajdzie w sobie siłę, aby zawalczyć o lepszy los, ale to następuje z reguły już w dorosłym życiu. Ważna pomoc ze strony dziadków i znacznie konsekwencji w postępowaniu z dzieckiem Zadaniem rodziców jest przekazanie swoim dzieciom wzorców zachowań i postaw. Socjalizacja, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, do kształtowania relacji z innymi osobami – a to tylko część istotnych kwestii. Poza rodzicami sporo do zrobienia mają też dziadkowie. Jeśli żyją i cieszą się dobrym zdrowiem, mogą poważnie wesprzeć wychowanie wnuków oraz opiekę nad nimi. Istotne jest jednak to, aby określić w tym zakresie jasne zasady.

Dziadek czy babcia nie powinni bowiem zastępować rodziców, a jedynie wspierać ich w codziennym trudzie. Kluczowe decyzje związane z modelem wychowania i wpajanymi dziecku zasadami zawsze powinny leżeć po stronie rodziców, chyba że w ramach rodziny zostanie podjęta inna decyzja. Do najważniejszych kwestii związanych z procesem wychowawczym w przypadku dzieci jest konsekwencja. Młody człowiek powinien otrzymywać klarowne komunikaty, na podstawie których będzie mógł korygować swoje zachowanie i wyrabiać sobie pewne nawyki i modele postępowania. Jeśli będzie otrzymywał niespójne i wykluczające się wzajemnie komunikaty, nie ma mowy o sukcesie. U dziecka może pojawić się dezorientacja, a autorytet jednego lub obojga rodziców będzie poważnie narażony na szwank.

Takich sytuacji trzeba unikać, dlatego wychowanie musi opierać się na jasnych zasadach i postanowieniach, których wszyscy konsekwentnie się trzymają.