Twórcze spędzanie czasu

Wielu specjalistów uważa, że wykorzystanie wszelkich elementów wchodzących w skład duchowej dziedziny kulturowej pozwala na wykształcenie nawyków do twórczego spędzania czasu. Okazuje się bowiem, że ogólnie dostępny kontakt ze sztuką może wywrzeć pozytywny wpływ na człowieka, jednak obserwując współczesne społeczeństwo młodych ludzi trzeba przyznać, że ich dorobek duchowej kultury został całkowicie zaburzony.

Wynika to przede wszystkim z braku konsekwencji rodzica, w dążeniu do udoskonalania oraz wzbogacania ich osobowości już we wczesnym dzieciństwie. Bowiem to właśnie w pierwszym etapie życia przedszkolnego, dziecko stawia pierwsze kroki w dziale sztuki artystycznej.

Kiedy to ten nowo poznawany świat odkrywany jest z przyjemnością i wyzwala chęć do twórczej działalności dziecka. Pierwsze książki, wierszyki, piosenki, czy kolorowe obrazki, powalają wykształcić w dziecku chęć do wyrażania emocji na papierze za pomocą kredek, czy także poprzez poznawanie nowych słów z pytaniem o ich sens i znaczenie.

Zygmunt Freud www.stadiony360.pl www.mniejznane.pl