Category Archives: Sesja

Ideologia kontra artyzm

Bardzo poważnym problemem, który można odnotować w kontekście sztuki współczesnej, jest jej ciągła tendencja do ideologizowania swojego przekazu. Proces ów odbywa się w dość podstępny sposób,

Sztuka racjonalna

Podejście sztuki nowoczesnej do środków wyrazu jest momentami bardzo techniczne, rzec by można wyprane z czynnika emocjonalnego. Niektóre współczesne dzieła przypominają

Sztuką w wartości

Ustaliliśmy już, że współczesna sztuka może być narzędziem w rękach ideologii, które chcą poprzez artystów propagować swoje założenia. Teraz dotkniemy innego, ale

Ludowość i nowoczesność

Interesującym trendem w sztuce współczesnej, który w różnych postaciach rozwija się od lat, to łączenie estetyki ludowej i folklorystycznej z motywami nowoczesnymi. Nie

www.kwadrat.slupsk.pl http://www.przyjazna.pl/

Odrzucić stare koleiny

Co jest podstawą myślenia artystów modernistycznych, których możemy dzisiaj spotkać? Wydaje się, że motorem napędowym ich działań było i jest odrzucenie