Opieka medyczna nad dziećmi. Co jest szczególnie ważne?

Każdy człowiek musi być otoczony opieką medyczną. Oczywiście największe są potrzeby tych pacjentów, u których stwierdzono określone schorzenia, jednakże profilaktyka medyczna w mniejszym lub większym stopniu tyczy się każdego z nas. Generalnie jednak jest tak, że osoby dorosłe nie zawsze są skore do tego, aby badać się okresowo, chyba że wymagają tego na przykład realia zawodowe. W jeszcze innej sytuacji są dzieci, które zwłaszcza w pierwszych latach swojego życia mogą liczyć tylko i wyłącznie na to, co będą chcieli dla nich zrobić dorośli. Rodzice muszą zapewnić swoim pociechom odpowiednią opiekę zdrowotną. Służą temu systematyczne wizyty w poradni pediatrycznej, jak również szczepienia.

Te ostatnie są bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowia dzieci, ponieważ w wielu sytuacjach są w stanie uchronić przed groźnymi chorobami na resztę życia. Kwestia szczepień jest ściśle związana ze zdrowiem każdego dziecka, ale nie obywa się w tym aspekcie bez kontrowersji. Na całym świecie działają tak zwane ruchy antyszczepionkowe, które stały się aktywne również w Polsce. Środowiska te krytykują szczepionki, podważając ich skuteczność, a jednocześnie wskazują, że samo ich podawanie może rodzić negatywne skutki dla organizmu. Wskazuje się między innymi wyższe ryzyko autyzmu u szczepionych dzieci, jednakże wiele z tych zarzutów nie zyskało żadnych naukowych dowodów. Mimo to u części rodziców pojawiły się zasadnicze wątpliwości, wskutek czego unikają oni szczepień, a wręcz otwarcie deklarują, że ich sobie nie życzą.

Otwiera się zatem pole do swoistego konfliktu – oby nie ucierpieli na tym najmłodsi. Ogromne znaczenie rozsądnej profilaktyki Profilaktyczne wizyty u pediatrów są ważne szczególnie w pierwszych miesiącach życia, albowiem mogą dawać o sobie znać wrodzone wady rozwojowe. Część z nich można dość łatwo skorygować, jednakże wymagają one jednoznacznego zdiagnozowania. Jeśli ćwiczenia nie będą wystarczające, konieczne może być przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, to jednak specyficzne i skrajne przypadki. Część problemów motorycznych u dzieci, a także zaburzeń układu kostnego, wynika z czynników łatwych do zmiany – na przykład spania w nieprawidłowej pozycji. Są też kontrowersyjne sytuacje, gdy dzieci wykazują tendencję do posługiwania się przede wszystkim lewą ręką, a rodzice starają się na nich wymusić zmianę nawyku i używanie ręki prawej.

Część specjalistów krytykuje takie działania. W kolejnych latach życia, poza seriami szczepień profilaktycznych, trzeba zwracać uwagę na rozwój fizyczny dzieci. Bardzo powszechnym problemem (dotyczącym zresztą także osób dorosłych) są wady postawy. W większości przypadków wynikają one z niewłaściwych nawyków. Dość powszechne w społeczeństwie garbienie się może odcisnąć piętno na fizycznej budowie dziecka na resztę życia, więc gimnastyka korekcyjna i specjalne ćwiczenia są wtedy wyraźnie zalecane. U dzieci pojawiają się też czasami konkretne zmiany zwyrodnieniowe, takie jak skolioza, których bezpośrednim źródłem są replikowane zaburzenia postawy ciała.