Ogół zasobów kultury, jako rozwój osobowości człowieka

Błędem było by stwierdzenie, że kultura ogranicza się do jednej dziedziny, czy poglądu, dlatego też każdy człowiek jest wstanie wpłynąć na swój rozwój emocjonalny, ale także odkrycie w sobie niepoznanych cech w sposób bezpośredni lub, jak to się określa przy okazji. Możliwości kształtowania wiedzy, rozwijania wiary we własne siły, zdobywanie doświadczenia, czy też poznanie zarówno dobrych, jak i złych zachowań ludzkich jest częścią składową osobowości człowieka.

Współczesne odkrywanie kultury ma zarówno pozytywne jak i negatywne cechy, bowiem dostępność wszelkich jej zasobów może wpływać destrukcyjne na osobowość człowieka. Dlatego też bardzo istotne jest umiejętne wykorzystanie wszelkich jej źródeł już od najmłodszych lat, jednak w sposób czynny, a nie przez bierne uczestniczenie.

W dużej mierze zależy od nas samych, w jaki sposób wykorzystamy jej zasoby i czy poznane zachowania przyczynią się do uczynienia z nas lepszego człowieka,.

księgarnia - Gandalf