Odrzucić stare koleiny

Co jest podstawą myślenia artystów modernistycznych, których możemy dzisiaj spotkać? Wydaje się, że motorem napędowym ich działań było i jest odrzucenie tego, co zastane, a więc w ich optyce stare, bezużyteczne i wtórne. Zamiast opierać się o przeszłość należy budować zupełnie nowe kreacje – nawet jeżeli budzi to poważne wątpliwości i kontrowersje. Wątpiących trzeba odpowiednio ukierunkowywać, dać im do zrozumienia, że nie dorośli do nowych form wyrazu i duszą się w mentalnym skansenie. Ci, którzy ulegną takiej presji staną się zwolennikami modernizmu, a oporne jednostki będzie można zaszufladkować z użyciem epitetów, które akurat będą w modzie.

To zostawianie za sobą spalonej ziemi i spalonych mostów łączących z klasyką stanowi fundament dokonań wielu artystów, którzy są bardzo ambitni i ochoczo szukają poklasku. Oni wiedzą, że mogą liczyć na szerokie wsparcie, zarówno medialne jak i finansowe, a za prądami zachowawczymi nikt się nie ujmie – a przynajmniej nikt na tyle wpływowy, by mogły one odbudować swoją pozycję i na nowo zaistnieć w świadomości masowego odbiorcy.

www.cdefgahc.com.pl www.twojegry.com.pl