Category Archives: nie tylko muzyka

Kultura materialna – praktyka, doświadczenie i wytwory

Okazuje się, że kultura nie jedno ma imię, zatem warto rozgraniczyć pewne jej aspekty, które w konsekwencji stworzą jedną całość ogólnie pojętej nazwy. Zatem jako pierwszy czynnik

www.centruminox.com

Kultura, jako całe nasze życie

Nie ulega wątpliwości, że człowiek jest nie tylko twórcą kultury, która pozwoliła wyodrębnić go od świata zwierząt, ale też jest jednocześnie jej uczestnikiem. Wynika z