Category Archives: nie tylko muzyka

Chrześcijaństwo, a aspekt krzewienia kultury

Ważnym elementem wpływającym na rozwój istnych zachowań ludzkich na naszą kulturę jest niewątpliwe chrześcijaństwo.

Bowiem, jak się okazuje świat bez wartości nie ma w ogóle sensu, a tym bardziej

Sztuka kulturowa, na co dzień

Najbardziej namacalnym dowodem działalności ludzkiej, która ma nierozerwalny związek z wpływem na rozwój nie jednego człowieka, a całego społeczeństwa jest sztuka. Sztuka, jako

Przekształcanie wartości w czasie

Powstawanie nowych zasobów kulturalnych jest nieuniknionym elementem naszego życia, związanym głównie z rozwojem i postępem technologicznym. Świat nabiera tempa, a my

www.bricks-bits.com.pl

Popularyzacja kultury we współczesnym świecie

Współcześnie pojęcie kultury zostało szeroko spopularyzowane, obejmując tym samym nie tylko jednostki, ale także wszystkie grupy społeczne, które stanowią mieszkańców naszego

Polityka i jej wpływ na kulturę

Wśród głównych dziedzin kulturowych znajduje się jeszcze kultura polityczna, która może w naszym kraju przejawia się raczej negatywnym wydźwiękiem, niemniej jednak stanowi ona źródło bardzo istotnej wiedzy