Category Archives: nie tylko muzyka

Negatywne aspekty kultury

Niestety coraz częściej mamy doczynienia z negatywnym oddziaływaniem człowieka, co w kontekście definicji kultury nie do końca zgadza się z naszymi wartościami.

Bowiem kultura

Kultura społeczna

Społeczne aspekty kultury stanowią równie istotny wpływ na rozwój zdolności zachowawczych człowieka. Wśród nich warto zwrócić uwagę na podstawowe znaczenie kultury języka, która

Sztuka plastyczna – artystyczne wyrażanie emocji pędzlem

Sposób wyrażania emocji, ekspresja uczuć, myśli, czy często wyidealizowanych pragnień i marzeń może mieć charakter artystycznego dzieła, wykonanego przez wybitnego artystę, ale również amatorskiego malarza.

Według

www.azswsgk.pl

Duchowe aspekty kulturowe

Kolejnym i najbardziej zrozumiały i spopularyzowanym działem kulturowym są duchowe aspekty codziennego życia.

Do tej grupy zaliczymy wszystkie sfery duchowego pojmowania świata, a zatem wierzenia, poglądy,

Kultura zmierza nie zawsze w tym samym kierunku

Dlatego też zależnie od tego w jakim kraju się znajdujemy i jakie zachowania kulturowe prezentuje dane społeczeństwo w pewnym sensie musimy się do nich dostosować.

Nie dlatego, że ktoś nas do tego zmusza,