Negatywne aspekty kultury

Niestety coraz częściej mamy doczynienia z negatywnym oddziaływaniem człowieka, co w kontekście definicji kultury nie do końca zgadza się z naszymi wartościami.

Bowiem kultura może mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty swojego współistnienia z człowiekiem, zatem stanowią jej integralną całość.

Niemniej jednak trudno jest przejść obojętnie obok wielu cech takich, jak egoizm, chciwość, zazdrość, agresja, czy wandalizm.

Dlatego też zrozumienie sensu kultury nie jest do końca możliwe.

Musimy nauczyć się żyć obok nich, a także starać się dbać o propagowanie odpowiednich zachowań, a także stwarzanie wzorców dla młodszych pokoleń.

Próba wyczulenia na zło i niebezpieczeństwa świata, choć w małym stopniu może przyczynić się do zmienienia historii kultury współczesnego pokolenia, w którym coraz trudniej o pozytywne jej aspekty.

Nie ulega zatem wątpliwości, że kultura człowieka zaczęła zmierzać w nieodpowiednim kierunku, a tak naprawdę indywidualne działania nie są w stanie tego zmienić.