Miejsce na piękno

Widząc na ulicy atrakcyjną kobietę lub przystojnego mężczyznę nie mamy wątpliwości, jak wygląda klasyczny kanon piękna. Podobne uczucia wzbudza w nas widok kwiecistego ogrodu, urokliwego pleneru czy doskonale zaprojektowanych, zabytkowych konstrukcji. Można powiedzieć, że wrażliwość na piękno tkwi w każdym z nas. Teza ta znajduje swoje odbicie nawet w doktrynie praw naturalnych. Niektórzy teoretycy, obok naturalnych praw do życia, wolności i własności dodają jeszcze prawo do tworzenia dóbr kultury. Wiąże się ono właśnie z dostrzeganiem i rozumieniem piękna otaczającego nas świata.

Warto zadać sobie pytanie, czy we współczesnej sztuce jest jeszcze miejsce na klasyczne piękno? Bardzo możliwe, że tak – wszak wiele zależy od konkretnego artysty i indywidualnego filtra, jaki nakłada on na rzeczywistość. Możemy się jednak spotkać z dziełami, które to piękno odrzucają świadomie (jak to ma miejsce chociażby w turpizmie) lub też zastępują je czystą abstrakcją, która może być nawet interesująca, ale trudno ją do czegokolwiek namacalnego porównać.