Ludowość i nowoczesność

Interesującym trendem w sztuce współczesnej, który w różnych postaciach rozwija się od lat, to łączenie estetyki ludowej i folklorystycznej z motywami nowoczesnymi. Nie jest to domena ostatnich kilku lat czy nawet dekad. Już przed wojną takie tendencje były wyraźnie widoczne, a przejawiały się między innymi w zjawisku „chłopomani”, czyli fascynacji elit miejskich (w tym artystycznych) wsią i wszystkim, co się z nią wiąże. Znajdowało to odbicie w ówczesnym malarstwie oraz literaturze, a szczytowym przykładem eksploracji tego motywu jest „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Dziś również ludowość jest chętnie podejmowana przez artystów na wskroś nowoczesnych. Projektanci mody coraz chętniej wykorzystują folkowe zdobienia czy cepelię, wplatając je w bardzo nowatorskie stroje, nierzadko osadzone głęboko w awangardzie. Także muzyka nie zostaje w tyle. Elementy ludowe i tradycyjny folklor stały się cennym materiałem dla twórców różnych odmian muzyki – elektronicznej, tanecznej, hip-hopu czy rocka. Ten eklektyzm nikogo już nie szokuje i powoli staje się wtórny.