Literatura nieodłączny element kultury

Nieodłącznym elementem wchodzącym w skład naszej kultury jest sztuka, do której zaliczamy przede wszystkim literaturę oraz piśmiennictwo.

Kontakt człowieka z książką zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie i tak naprawdę nigdy się nie kończy.

Owszem pojawiają się pewne przerwy związane z innymi mniej lub bardziej wartościowymi czynnikami, niemniej jednak każdy człowiek często do nich wraca.

Sama w sobie książka w sobie nie posiada żadnych wartości duchownych, ale jej treść może wnieść do naszego życia bardzo wiele.

Przede wszystkim staje się pierwszym etapem spotkania ze światem fantastycznym, pobudza wyobraźnię i pozwala na oderwanie się od szarej rzeczywistości.

Książka jest także bogatym źródłem wiedzy, wzbogaca zasób słów, a także przyczynia się do rozwoju mowy, w postaci braku trudności komponowania złożonych zdań.

Poza tym oddziałuje na nasze emocje wzruszając, rozśmieszając, czy budząc obawę oraz strach czytelnik, stanowiąc źródło wielu pozytywnych i negatywnych emocji.

www.automalica.pl