Kultura współzależna jest od ogółu społeczeństwa

Oczywiście oglądanie filmów, czytanie książek, uczestnictwo w spektaklach teatralnych ma ogromny wpływ na rozwój ogólny człowieka, jednak także na bezpośrednie oddziaływanie na kulturowe znaczenie funkcjonowania społeczeństwa mają wpływ kontakty między ludzkie.

Dlatego też drastyczne wprowadzanie zmian w jakiejkolwiek dziedzinie kulturowej może przybrać nieoczekiwane odrzucenie, a nawet oburzenie.

Jednak w sytuacji, gdy jakiekolwiek zachowanie będzie odebrane pozytywnie przez małą grupę znajomych, może spowodować dalsze propagowanie nowych tendencji i zachowań.

W związku z powyższym akceptacja społeczna nowego poglądu, ideologii, czy chociażby mody przyczynia się do rozprzestrzeniania wśród społeczeństwa, a tym samym staje się integralną częścią kultury i wpływa na jej dalszy rozwój.

Co bardzo mocno zarysowuje się wśród młodzieży propagujących coraz bardziej odmienne style, zachowania prowadzące do wykształcenia charakterystycznych subkultur.

Books4business