Kultura społeczna

Społeczne aspekty kultury stanowią równie istotny wpływ na rozwój zdolności zachowawczych człowieka. Wśród nich warto zwrócić uwagę na podstawowe znaczenie kultury języka, która uwzględnia normę językową uzależnioną od danego kraju.

Zdolności prawidłowego porozumiewania się, stosowanie zwrotów grzecznościowych, czy sformułowań o pozytywnym wydźwięku jest również istotną kwestią stanowiącą definicję kultury. Niemniej jednak kulturę społeczną tworzą również normy moralne oraz ideologie, bez których trudno by było normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Dlatego powinno się, jak najwięcej uczestniczyć w ogólnie pojętym życiu kulturalnym, prowadząc tym samym do uspołecznienia ludności w jak najlepszy sposób. Wobec tego kultura społeczna będzie wiązała, a właściwe już współcześnie wiąże się z kulturą duchowną uwzględniając wykorzystanie wszystkich elementów wchodzących w skład sztuki kulturowej.

Wzajemne uzupełnienie się na tych dwóch płaszczyznach gwarantuje zmierzenie w dobrym kierunku rozwoju kulturowego.

Księgarnia - gandalf.com.pl