Kultura materialna – praktyka, doświadczenie i wytwory

Okazuje się, że kultura nie jedno ma imię, zatem warto rozgraniczyć pewne jej aspekty, które w konsekwencji stworzą jedną całość ogólnie pojętej nazwy. Zatem jako pierwszy czynnik kształtujący kulturalne zachowania człowieka należy wymienić aspekt materialny, który stanowi całokształt dorobku człowieka rozwijający się od lat.

Dotyczy on nie tylko indywidualnych zasobów ludzkich, ale samego człowieka w ogóle. Bowiem na życie składa się wiele czynników, które wynikają z umiejętności powstawania wytworów na skutek działalności człowieka.

A zdolności te kształtują się nie tyle z wiekiem, co przemijaniem czasu globalnego. Wobec tego do tej grupy zaliczymy wszelkie umiejętności praktyczne, które nabywane są w miarę zdobywania doświadczenia, ale także na skutek technologicznego postępu we wszystkich dziedzinach życia, co znacznie wpływa na poszerzanie zakresu kultury materialnej miasta, kraju, czy całego świata.

Kultura materialna jest zatem uwarunkowana naszymi predyspozycjami oraz ambicjami w ciągłym zagłębianiu nowych możliwości.

http://www.przyjazna.pl/