Kultura masowa – negatywy obraz współczesnego społeczeństwa

Mówiąc o kulturze nie możemy zapomnieć o również nowym pojęciu, które zapoczątkowane było stosunkowo dawno, niemniej jednak dopiero współcześnie zaczęto obserwować jego szczególnie negatywny wpływ na kulturę przyszłych pokoleń.

Mowa oczywiście o kulturze masowej, która obecnie posiada bardzo duży odbiór wśród młodego pokolenia.

Tak, jak wspominaliśmy na początku kultura ściśle związana jest ze sztuką, w której skład wchodzą film, literatura, muzyka.

Wszystkie one odbierane są za pomocą mass-mediów, a mianowicie radia oraz telewizji.

Niestety coraz częściej spotykamy się z wyższością relaksu oraz odprężania nad chęcią pogłębiania wiedzy, dlatego też bezwładnie słuchamy radiowych komentarzy, czytamy plotki w prasie, czy oglądamy mało inteligentne filmy, które często raczej stanowią krytyczne podejście do wielu poglądów, propagują przemoc, czy agresywne zachowania.

Taka sytuacja prowadzi do tego, że młode pokolenia zaczynają czerpać wzorce, które znacznie odbiegają od tego, czego byśmy oczekiwali.

https://www.books4business.pl/kategoria/biografie-i-wspomnienia/