Kultura, jako całe nasze życie

Nie ulega wątpliwości, że człowiek jest nie tylko twórcą kultury, która pozwoliła wyodrębnić go od świata zwierząt, ale też jest jednocześnie jej uczestnikiem. Wynika z tego, że wszelkie nasze zachowania wpływają na jej ogólne rozumienie, a co więcej sytuacja ta będzie miała miejsce, dopóki na ziemi będzie istniał człowiek.

Dlatego też warto zwrócić uwagę na fakt, że przez całe nasze życie stajemy się bezpośrednimi twórcami kultury przekazywanej z pokolenia na pokolenie, ale także możemy stać się twórcami pewnych zmian, czy rewolucji w jej przebiegu, na skutek wprowadzania nowych teorii, poglądów, czy także obalania mitów. Zdecydowanie poprzez wykorzystanie wszelkich środków przekazu kulturowego od lat świat dowiaduje się o nowych odkryciach, ideologiach, czy wizjach.

Można się zgadzać lub nie, ale nawet tak prozaiczne sprawy, jak siadanie na krześle, czy spożywanie posiłków widelcem jest uzależnione od naszej kultury, która znacznie odbiega od tej, którą preferują Chińczycy.

www.hokej.podhale.pl