Kultura fizyczna również ma znaczenie

Okazuje się, że do grupy głównych dziedzin kulturowych zalicza się także ogólny system działania związany z dbaniem o rozwój fizyczny człowieka.

Zatem kultura fizyczna będzie stanowiła również istotny aspekt wpływający na zachowania ludzkie i współistnienie w społeczeństwie.

Wiele osób nie widzi żadnego związku w tym temacie, to jednak warto zauważyć, że we wszystkich elementach składowych takich, jak wychowanie fizyczne w szkołach, indywidualne rozgrywki sportowe, rekreacja, ale także turystyka pozwala nie tylko na poprawę sprawności oraz kondycji, ale także wpływa na zachowania związane z rywalizacją, radzeniem sobie z porażką, czy też sposobem okazywania radości związanej z wygraną.

Dlatego też kultura fizyczna charakteryzuje się wieloma czynnikami wpływającymi na człowieka w kontekście funkcji rozwojowej, przystosowawczej, korekcyjnej, ale także kompensacyjnej.

Zatem nie tylko wykazuje działanie zdrowotne, ale szersze wpływanie na kulturę społeczną oraz duchowną.