Komputer w rękach artysty

Technika i sztuka nie muszą stać wobec siebie w opozycji – mogą iść w parze i zyskiwać na tym związku bardzo wiele. To, że komputery i nowoczesne oprogramowanie stanowi dziś wartościowe narzędzie w ręku wielu artystów, nie jest zaskoczeniem. Sztuka nowoczesna nie nazywałaby się tak, gdyby nie dopuszczała użycia technologicznych środków w artystycznych celach. Komputer stanowi dziś podstawę pracy wielu kompozytorów i muzyków – niekoniecznie tych, którzy oferują słuchaczom brzmienia elektroniczne.

Monitor doskonale zastępuje papier nutowy, a zapisywanie notacji w postaci cyfrowej przyspiesza proces twórczy i pozwala dzielić się nim z innymi muzykami podczas wspólnych działań nad utworem. Internet pozwala tworzyć wirtualne pokoje, w których spotykają się i pracują artyści z różnych zakątków świata. Bez komputerów praktycznie nie istniałaby także współczesna grafika komputerowa. Wszak to dzięki różnorodnym programom i elektronicznym tabletom można kreować niesamowite obrazy i fantastyczne postacie. Widzimy zatem, że komputery mogą być sztuce bardzo potrzebne.