Film, jako forma sztuki o niekoniecznie pozytywnym odbiorze

O ile zachęcenie młodzieży do obejrzenia spektaklu w teatrze graniczy współcześnie z cudem, o tyle oglądanie filmów nie stanowi żadnego problemu.

Film, jako gatunek sztuki, który dzisiaj stanowi bardzo istotny element rozwoju kulturowego świata, pozwala na spojrzenie na niego z zupełnie innej perspektyw.

Choć jego przeznaczenie ma raczej charakter rozrywkowy, to jednak zaliczany jest do istotnego elementu poszerzającego naszą wiedzę i kształtowania światopoglądu.

Niemniej jednak nie jest on tak bardzo konstruktywną i pozytywnie odbieraną formą sztuki, głównie ze względu na całkowite przewartościowanie cech współczesnego życia.

Wyrażanie emocji, zachowań, rozwijanie wyobraźni, czy także intelektu zapewne nie jest tutaj możliwe w związku z powyższym nie powinniśmy pokładać zbyt dużych nadziei w kulturowym oddziaływaniu filmu na nasze życie.

Z drugiej zaś strony wykorzystanie telewizji, jako nadajniki teatralnych spektakli, czy starych wartościowych filmów, może mieć zupełnie inne znaczenie.

https://www.books4business.pl/kategoria/ksiazki-o-inwestowaniu/ www.oik-radocza.pl