Estetyka pornograficzna w modernizmie

Zachwyt nad pięknem ludzkiego ciała stanowi jeden z elementów klasycznie pojmowanej sztuki. Zarówno malarstwo jak i rzeźba wielokrotnie w przeszłości opiewały ludzką cielesność, jednak czyniły to w specyficzny sposób – w swoim założeniu zazwyczaj wolny od kontekstu erotycznego. Inaczej sprawy miały się z aktami, które były nierzadko rezultatem seksualnej fascynacji autora, jednak trudno było doszukać się w nich elementów wulgarnych. Twórcy współcześni bardzo często nie zawracają sobie głowy subtelnością i biorą się za temat bardzo bezpośrednio. Obecność nagości we współczesnej sztuce jest dla niektórych czymś wręcz oczywistym.

I generalnie nie jest to nagość prezentowana w duchu klasycznych aktów, ale często podlana sosem czystej pornografii. Sceny kopulacji czy wyzywające pozy są spotykane w wielu dziełach – filmach, obrazach, rzeźbach, a także we wspomnianych już instalacjach, gdzie sceny tego typu rozgrywają się czasami w galerii, na oczach odwiedzających ją widzów. Przełamywanie tabu i barier związanych z seksualnością człowieka jest dziś na porządku dziennym i stanowi jeden z wielu wątpliwych atrybutów nowoczesnego artyzmu.