Edukacja od najmłodszych lat – jak zapewnić jej skuteczność?

Kiedy tak naprawdę zaczyna się okres nauki w życiu dziecka? Niektórzy wskazują pójście do przedszkola, natomiast inni stawiają raczej na szkołę. Czy te dwie możliwe odpowiedzi są trafne? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób zostanie zinterpretowana sfera związana z nauką. Niektórzy eksperci są zdania, że dzieci zaczynają się uczyć zdecydowanie wcześniej.

Dla maluchów w okresie niemowlęcym wszelkie pierwsze zabawy oraz kontakt z otaczającym je światem niosą ze sobą bardzo konkretne wymiary edukacyjne i nie ma w tym nic dziwnego. Warto wobec tego postawić na takie działania i taką politykę, które będą miały szansę przynieść dzieciom najwięcej pozytywnych impulsów rozwojowych już w pierwszych miesiącach i latach. Kontakt ze zorganizowanymi formami edukacji to zupełnie inna sfera.

Wtedy na dobre zaczyna się złożony i przy tym ogromne ważny proces socjalizacji. Jeżeli na tym odcinku będą mieć miejsce błędy czy zaniechania, może się to bardzo negatywnie odbić na psychice dziecka. Młode osoby należy wobec tego możliwie wcześnie oswajać z realiami współżycia w grupie, ponieważ przedszkole i szkoła będą obszarem takich właśnie doświadczeń.

Radykalny przeskok z „bezpiecznego” domu do szkoły może być traumatyczny, stąd najpierw należy pamiętać o przedszkolu. Opłaca się oswajać dzieci z rówieśnikami, bo w nauce to tylko pomoże Pierwsze kroki związane z edukacją są istotne i nie ma w tym zakresie miejsca na błędy. Te mogą się jednak pojawić, ponieważ rodzice nie zawsze podejmują słuszne decyzje, chcąc na przykład ochronić dzieci przed jakąś traumą.

Nieświadomie i w dobrej wierze mogą ją jednakże pogłębić, co w perspektywie czasu może oznaczać poważne problemy natury emocjonalnej, z którymi młoda osoba będzie musiała się borykać być może już zawsze. Jeśli zatem procesy edukacji nie mają napotykać przeszkód, warto inicjować je odpowiednio wcześniej. Domowe zabawy to jedno, ale jeszcze przed wysłaniem dziecka do przedszkola zdecydowanie warto zapewniać mu jak najbardziej intensywny kontakt z rówieśnikami, albowiem może to tylko i wyłącznie pozytywnie wpłynąć na jego dalszy rozwój.

Przedszkole nie będzie szokiem, ponieważ inne dzieci oraz kontakt z nimi stały się zawczasu czymś całkowicie normalnym z punktu widzenia konkretnego dziecka. Grunt, aby rodzice mieli to na uwadze i przed rozpoczęciem systemowej edukacji nie zaniedbali tego aspektu. Należy więc angażować malucha do mądrych zabaw, a jednocześnie budować jego relacje z innymi dziećmi.

pomoce dydaktyczne matematyka www.1410grunwald.com.pl