Dzieci, czyli wyzwanie i odpowiedzialność dla dorosłych

Młodzi ludzie mają specjalny status w społeczeństwie i specjalne potrzeby. Dzieci są otaczane przez osoby dorosłe troską każdego dnia. Mogą liczyć na pewne przywileje, a przez pewien okres swojego życia są całkowicie zwolnione z jakichkolwiek obowiązków – te pojawiają się dopiero z czasem. Osoby dorosłe muszą zadbać o to, aby los dziecka zawsze był możliwie najlepszy i za wyjątkiem skrajnych, patologicznych sytuacji tak właśnie się dzieje.

Kiedy dzieciom dzieje się krzywda, praktycznie wszystkich ten fakt przejmuje, co należy wyraźnie podkreślić i nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Ta szczególna społeczna pozycja dziecka w kulturze zachodniej i generalnie w większości kultur wynika właśnie z jego bezbronności i niesamodzielności, a to niejako z automatu nakłada na wszystkie osoby dorosłe daleko idącą odpowiedzialność. W pierwszej kolejności dotyczy to rzecz jasna rodziców. Zadbanie o to, aby dzieci rozwijały się w prawidłowy sposób i aby niczego im nie brakowało, to naprawdę poważne wyzwanie.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że wiążą się z tym również całkiem przyziemne koszty ekonomiczne. Dziecko jest bowiem inwestycją i to rozpisaną na długie lata. Niektóre osoby są oburzone przeliczaniem posiadania potomstwa na pieniądze, ale realia są jednoznaczne. Koszty związane z posiadaniem dziecka są spore, a jeśli pociech jest więcej, sumy te wzrastają proporcjonalnie do uwarunkowań.

Kosztują edukacja i ubiór, zajęcia dodatkowe, wyżywienie, zabawki oraz wszelkie inne dobra czy usługi potrzebne do tego, aby młoda osoba mogła się uczyć i prawidłowo rozwijać. Różne losy dzieci, których życie nie oszczędziło Rodzicielstwo jest w tym kontekście ogromnym wyzwaniem i byłoby dobrze, gdyby zawsze na dzieci decydowały się osoby w pełni świadome odpowiedzialności i wszystkiego, co z wychowaniem się wiąże. W praktyce bywa z tym bardzo różnie, ponieważ rodzicami nierzadko stają się ludzie bardzo młodzi i niedoświadczeni. Nieplanowane ciąże są w tym kontekście całkiem częstym zjawiskiem i jeśli los zechce, że do nowej roli zostaną powołane osoby niedojrzałe emocjonalnie i mentalnie, konsekwencje bywają rozmaite.

Bycie niechcianym dzieckiem to dramat i byłoby idealnie, gdyby żadne z dzieci tego nie doświadczało. Życie bywa jednak okrutne i nie da się tego zmienić. Można jednak pracować nad tym, aby decyzja o potomstwie była świadoma i naprawdę gruntownie przemyślana w każdym aspekcie. Jest też pewna grupa dzieci, za które dorośli biorą odpowiedzialność w szczególny sposób – są to sieroty, porzucone przez rodziców lub pozbawione opieki wskutek tragicznych wypadków czy śmiertelnych schorzeń.

Często mogą się nimi zająć bliscy – dziadkowie czy rodzeństwo ze strony rodziców, aczkolwiek część z nich pozostaje na świecie samotnie. Wtedy istnieją systemowe rozwiązania związane głównie z domami dziecka. Instytucje tego rodzaju, określane również mianem sierocińców, działają w wielu krajach na świecie – w Polsce także ich nie brakuje. Ich zadaniem jest otoczenie opieką dzieci osamotnionych aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub do momentu ich adopcji, co stanowi ogromną szansę na lepsze życie.

jersey.net.pl