Dzieci, czyli wyzwanie i odpowiedzialność dla dorosłych

Młodzi ludzie mają specjalny status w społeczeństwie i specjalne potrzeby. Dzieci są otaczane przez osoby dorosłe troską każdego dnia. Mogą liczyć na pewne przywileje, a przez pewien okres swojego życia są całkowicie zwolnione z jakichkolwiek obowiązków – te pojawiają się dopiero z czasem. Osoby dorosłe muszą zadbać o to, aby los dziecka zawsze był możliwie najlepszy i za wyjątkiem skrajnych, patologicznych sytuacji tak właśnie się dzieje.

Kiedy dzieciom dzieje się krzywda, praktycznie wszystkich ten fakt przejmuje, co należy wyraźnie podkreślić i nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Ta szczególna społeczna pozycja dziecka w kulturze zachodniej i generalnie w większości kultur wynika właśnie z jego bezbronności i niesamodzielności, a to niejako z automatu nakłada na wszystkie osoby dorosłe daleko idącą odpowiedzialność. W pierwszej kolejności dotyczy to rzecz jasna rodziców. Zadbanie o to, aby dzieci rozwijały się w prawidłowy sposób i aby niczego im nie brakowało, to naprawdę poważne wyzwanie.

Trzeba mieć na uwadze fakt, że wiążą się z tym również całkiem przyziemne koszty ekonomiczne. Dziecko jest bowiem inwestycją i to rozpisaną na długie lata. Niektóre osoby są oburzone przeliczaniem posiadania potomstwa na pieniądze, ale realia są jednoznaczne. Koszty związane z posiadaniem dziecka są spore, a jeśli pociech jest więcej, sumy te wzrastają proporcjonalnie do uwarunkowań.

Kosztują edukacja i ubiór, zajęcia dodatkowe, wyżywienie, zabawki oraz wszelkie inne dobra czy usługi potrzebne do tego, aby młoda osoba mogła się uczyć i prawidłowo rozwijać. Różne losy dzieci, których życie nie oszczędziło Rodzicielstwo jest w tym kontekście ogromnym wyzwaniem i byłoby dobrze, gdyby zawsze na dzieci decydowały się osoby w pełni świadome odpowiedzialności i wszystkiego, co z wychowaniem się wiąże. W praktyce bywa z tym bardzo różnie, ponieważ rodzicami nierzadko stają się ludzie bardzo młodzi i niedoświadczeni. Nieplanowane ciąże są w tym kontekście całkiem częstym zjawiskiem i jeśli los zechce, że do nowej roli zostaną powołane osoby niedojrzałe emocjonalnie i mentalnie, konsekwencje bywają rozmaite.

Bycie niechcianym dzieckiem to dramat i byłoby idealnie, gdyby żadne z dzieci tego nie doświadczało. Życie bywa jednak okrutne i nie da się tego zmienić. Można jednak pracować nad tym, aby decyzja o potomstwie była świadoma i naprawdę gruntownie przemyślana w każdym aspekcie. Jest też pewna grupa dzieci, za które dorośli biorą odpowiedzialność w szczególny sposób – są to sieroty, porzucone przez rodziców lub pozbawione opieki wskutek tragicznych wypadków czy śmiertelnych schorzeń.

Często mogą się nimi zająć bliscy – dziadkowie czy rodzeństwo ze strony rodziców, aczkolwiek część z nich pozostaje na świecie samotnie. Wtedy istnieją systemowe rozwiązania związane głównie z domami dziecka. Instytucje tego rodzaju, określane również mianem sierocińców, działają w wielu krajach na świecie – w Polsce także ich nie brakuje. Ich zadaniem jest otoczenie opieką dzieci osamotnionych aż do uzyskania przez nie pełnoletności lub do momentu ich adopcji, co stanowi ogromną szansę na lepsze życie.