Duchowe aspekty kulturowe

Kolejnym i najbardziej zrozumiały i spopularyzowanym działem kulturowym są duchowe aspekty codziennego życia.

Do tej grupy zaliczymy wszystkie sfery duchowego pojmowania świata, a zatem wierzenia, poglądy, a także wytwory umysłu.

Żeby można było rozwijać wszystkie te czynniki warto podkreślić, że niezbędna okazuje się być wiedza, którą pogłębiamy przy pomocy ogólnie dostępnych środków kulturowych, które stanowią element kultury duchowej.

Dlatego też do ich najważniejszych elementów będzie należała literatura oraz piśmiennictwo, ale także sztuka.

Właśnie w tym ostatnim przypadku kultura może być pojmowana przez pryzmat zarówno edukacyjnych programów, jak i rozrywkowych elementów sztuki.

Sama sztuka kulturowa stanowi zupełnie inny element, który należy rozpatrywać w sposób indywidualny, dlatego też wrócimy do niej nieco później.

Niemniej jednak warto już w kontekście duchowych aspektów wspomnieć, że sztukę tworzą zarówno artystyczne dzieła plastyczne, muzyka, film oraz moda.

www.krls.org.pl