Chrześcijaństwo, a aspekt krzewienia kultury

Ważnym elementem wpływającym na rozwój istnych zachowań ludzkich na naszą kulturę jest niewątpliwe chrześcijaństwo.

Bowiem, jak się okazuje świat bez wartości nie ma w ogóle sensu, a tym bardziej zachowania kierowane wbrew kulturze lub poza nią prowadzą do negatywnych skutków.

Dlatego też ogólne pojmowanie dobra i odróżnianie go od zła, pojmowanie piękna poprzez jego ciągłe doznawanie i odkrywanie, a także moralność i etyka stanowią fundament każdego dekalogu chrześcijanina.

Poza tym wszelkie inne wartości, jak miłość, wzajemne zrozumienie, oferowanie pomocy, czy sprawiedliwość stanowią nieodłączny element, który świadczy o naszej kulturze.

Wobec tego kultura duchowna w postaci wiary oraz ciągłego dążenia do doskonałości, ale z godnie z przykazaniami pozwala na stworzenie idealnego społeczeństwa, w którym pozytywne aspekty kultury stanowią odpowiednie warunki do jej rozwoju i powiększania dorobku kulturalnego we wszystkich sektorach kulturowych.